Pe nieuwe stijl: mijn pe-plan (3)

Bibi van den Bragt neemt deel aan de pilot pe nieuwe stijl van de NBA, In de vorige blog beschreef zij onder meer de de aftrapbijeenkomst. In deze derde bijdrage gaat ze in op haar pe-plan.

In een reeks blogs wil ik u informeren over mijn ervaringen met de NBA-pilot pe nieuwe stijl. In de vorige blogs heb ik iets verteld over de verschillen met de huidige systematiek van permanente educatie.

In deze blog vertel ik iets over de totstandkoming van mijn pe-plan. Wie denkt aan een verlanglijstje met cursussen moet ik teleurstellen. Het pe-plan vraagt om:

Beroepssituaties, oftewel wat voor werkzaamheden voer je uit, waar monden die werkzaamheden in uit en aan welke eisen moeten de resultaten van de werkzaamheden voldoen?

Wat wil je leren, bijvoorbeeld kennis of vaardigheden en op welk niveau?

Hoe ga je dat leren? Met andere woorden: welke activiteiten ga je ontplooien? Hierbij kan het verlanglijstje met cursussen misschien weer van pas komen, maar de keuze aan activiteiten is veel groter dan alleen cursussen.

De accountants die ik , naast mijn collega’s, tegenkom zijn over het algemeen openbaar accountant in de controle- en/of samenstelpraktijk. En dan is het mogelijk dat de bovenstaande punten leiden tot pe-plannen die voor accountants met een vergelijkbare praktijk en persoonlijk profiel op elkaar lijken. In de trant van:

Ik heb een accountantskantoor waarin ik jaarrekeningen samenstel voor kleine en micro-bv’s, die moeten voldoen aan BW 2 Titel 9.

Ik wil dit jaar kennisnemen van wijzigingen in BW 2 Titel 9 en hoe ik dat moet toepassen in mijn samenstelpraktijk.

Ik ga daarom een cursus volgen over dit onderwerp, waarbij wordt stilgestaan bij de inhoud van de wijzigingen alsmede hoe de jaarrekening daardoor verandert.

NB. Dit zou één regel uit een pe-plan kunnen zijn.

Nu denkt u misschien: dat klinkt als oude wijn in nieuwe zakken. Voor dit algemene voorbeeld is dat misschien zo. Maar ik zal u een ander voorbeeld geven uit mijn specifieke situatie: mijn werk bestaat onder andere uit cursus geven. Los van het feit dat de cursusinhoud goed moet zijn, moeten mijn vaardigheden als docent ook goed zijn. En stel nu dat ik mij daarop wil verbeteren, dan biedt de nieuwe pe-systematiek daar meer ruimte voor, zonder dat ik meteen een pe-gecertificeerde docentenopleiding moet gaan volgen (als die al bestaat). Kleine, praktische leeractiviteiten, zoals het maken van een lesplan voor een cursus samen met een onderwijskundige kan kwalificeren als leeractiviteit.

Wellicht ziet u in uw dagelijkse praktijk als accountant ook andere onderwerpen waarover u meer zou willen weten. Een talencursus zonder buitenlandse cliënten gaat te ver. Maar wellicht bent u gespecialiseerd in een bepaalde branche en is er een interessante bijeenkomst van de branchevereniging, die maakt dat u veel beter begrijpt wat uw cliënten in die branche drijft. Dan kan een dergelijke bijeenkomst prima als leeractiviteit kwalificeren die u voor het voldoen aan de pe-verplichting kunt opvoeren.

Ik heb een concept-pe-plan klaar. Ik ben benieuwd hoe dat ontvangen wordt …

Bibi van den Bragt AA RA