De gewijzigde eindtermen voor de MKB-accountant, zeer belangrijk voor de toekomst

De afgelopen tien jaar zijn voor het accountantsberoep turbulent geweest. Zo heeft de Wet toezicht accountantsorganisaties heeft het werkveld van de mkb accountant behoorlijk opgeschud; is er elk jaar wel weer een ‘schandaal’ in de pers te lezen; zijn de twee beroepsorganisaties gefuseerd en werden de eindtermen van AA en RA gelijkgesteld. Dit alles heeft zijn sporen wel nagelaten in het beroep.

In dit stuk willen we stilstaan bij de bovengenoemde ontwikkelingen en de invloed op de aantallen studenten die de praktijkopleiding in stromen.  In de tabel ‘instroom in de praktijkopleiding’, zien we de instroom over een aantal jaren.

Tabel ‘Instroom in de praktijkopleiding’

AA

RA

instroom geslaagd instroom geslaagd
2015

171

188

697

517

2014

160

149 666

438

2013

249 181 688

451

2012

312

196 560

479

Opvallend is de stijgende populariteit van de RA. Ook al is het beroep de afgelopen jaren weinig positief in het nieuws gekomen, de RA heeft een fors stijgende aantrekkingskracht. De AA daarentegen heeft het moeilijk.

Is deze trend omkeerbaar voor wat betreft de AA? De nieuwe stijl opleiding heeft in ieder geval een veel betere aansluiting bij wat de mkb ondernemer wenst. De maatschappij blijft zich ontwikkelen en wordt complexer. De AA opleiding  ‘nieuwe stijl’ sluit beter bij deze ontwikkelingen aan. Kennis van (fiscale) wet- en regelgeving die de mkb ondernemer raakt staat centraal. En een opleiding op niveau blijft in onze kenniseconomie van belang om toegevoegde waarde te blijven bieden.

Voor de AA accountants in het register zijn de nieuwe eindtermen derhalve zeer belangrijk om niet verder in aantallen te dalen. Wanneer zal de structurele stijging dan plaatsvinden? De grootste impact zal de nieuwe stijl theoretische opleiding AA, met daarna de nieuwe stijl praktijkopleiding, hebben.  Het zal nog enkele jaren duren voordat de nieuwe stijl opleiding ingeburgerd is en daarna verwachten we een positieve trend, een groei in het aantal AA studenten in de praktijkopleiding.