praktijkopleiding

 

Simulatie

Begeleidingsdagen
(contactdagen) assurance

Simulatie

SRA en Full Finance bieden simulaties Assurance aan voor de nieuwe praktijkopleiding. Vooral voor trainees in de Praktijkopleiding mkb biedt dit uitkomst, maar ook voor de assurancevariant kan het een aanvulling op de assurance-uren betekenen. De simulaties van SRA en Full Finance bestaan uit 48 assurance-uren (jaarrekeningcontrole in jaar 1 of 2) en 50 overige assurance-uren (prognose en beoordelen in jaar 3)

Begeleidingsdagen (contactdagen) assurance

Trainees in de praktijkopleiding AA, accountancy-mkb, kunnen voor het werkdomein assurance kiezen voor de variant waarbij klanturen gecombineerd worden met begeleidingsdagen (contactdagen). Full Finance Opleidingen is geaccrediteerd door de Raad voor de Praktijkopleidingen voor het verzorgen van deze dagen.

Per opdracht moet je één dag voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht en één dag achteraf, waarbij je je opdracht rapporteert, volgen. De rapportage met de beoordeling kun je vervolgens opnemen in je rapportage voor de praktijkopleiding.

De begeleidingsdagen zijn geaccrediteerd door de Raad voor de Praktijkopleidingen.

De eerstvolgende begeleidingsdag vooraf is gepland op 24 oktober 2023. De volgende begeleidingsdagen vooraf vinden plaats op 9 januari, 5 februari en 17 april. Deze dagen vinden plaats in Utrecht. Je kunt je aanmelden via het formulier op deze pagina.

Kosten

De kosten voor een set van twee begeleidingsdagen (vooraf en achteraf) zijn € 795 (excl. btw). Dit is inclusief de beoordeling van de opdracht. Zit je in het derde jaar van de praktijkopleiding, dan vindt er een uitgebreide review door het stagebureau plaats. Je stagebureau kan hiervoor kosten in rekening brengen. Het stagebureau van de NBA vraagt voor de review van de twee opdrachten in het derde jaar een vergoeding van € 150 per opdracht.

Overige informatie

Via onderstaande formulieren kun je je aanmelden of meer informatie opvragen. 

Naast deze contactdagen voor trainees kunnen we ook ondersteuning bieden aan kantoren bij het inrichten van de processen die horen bij overige assurance-opdrachten. We maken graag een afspraak om de mogelijkheden te bespreken.

Let op: Je moet over een eigen opdracht beschikken om deel te kunnen nemen aan een begeleidingsdag!

aanvraagformulier voor meer informatie

    Deze zijn te vinden op https://www.fullfinance.nl/privacyverklaring

inschrijfformulier

    Het gaat hier om het formele jaar. Dus als je vier jaar bezig bent maar je hebt alleen de eerste twee jaar afgerond, dan vul je in dat je in het derde jaar zit.
  • Beschrijf het type opdracht (o.v.v. de van toepassing zijnde COS). Geef een korte typering van de klant.
  • Geef de periode aan waarin je in de praktijk je opdracht gaat uitvoeren.
    Deze zijn te vinden op https://www.fullfinance.nl/privacyverklaring