managementdevelopment

Het leidinggeven in en aan een accountantskantoor vraagt om specifieke vaardigheden. 

Full Finance Opleidingen biedt managementdevelopment- en young professionaltrajecten aan. Hierin worden toekomstige managers / partners voorbereid op deze rol.
Beide trajecten zijn modulair opgebouwd.

young professional

Het young professionaltraject is bedoeld voor medewerkers met ontwikkelpotentie met vijf tot tien jaarwerkervaring. Het traject wordt op maat gemaakt.

managementdevelopment

Dit traject is bedoeld voor ervaren accountants en fiscalisten die ambitie hebben om partner te worden. De inhoud wordt afgestemd op de behoefte van de organisatie en deelnemers.

mogelijke modules zijn:

Communicatie
Persoonlijke kracht
Adviseren
Effectief beïnvloeden
Leiderschap
Verandermanagement
Coachen en managen van medewerkers
Organisatie en persoonlijke strategie
Timemanagement
Conflicthantering en mediation
Dilemmamanagement
Strategie

inhoud

De onderwerpen en globale inhoud van de modules worden in samenspraak samengesteld. Daarbij wordt aangesloten bij de doelstellingen van de organisatie en de deelnemers. Een intakegesprek met de deelnemer maakt de persoonlijke leerdoelen duidelijk.

Alle modules worden zowel theoretisch als praktisch behandeld. Daarbij wordt gebruikgemaakt van cases en werken we met rollenspellen. Wij hanteren het principe van ‘ervaringsleren’. Dat betekent dat iedere deelnemer een actieve rol heeft. Men leert van en met elkaar aan de hand van de eigen praktijk.

Aan het eind van een module formuleren de deelnemers op de eigen ambities en doelstellingen concrete acties. Zij krijgen dan de opdracht om hiermee in de eigen praktijk aan de slag te gaan door middel van werkopdrachten. Tijdens elke module is er aandacht voor de werkopdrachten van de vorige training.

Beide trajecten kunnen worden aangevuld met coaching en intervisie.
Full Finance Opleidingen werkt in dit traject samen met een aantal externe trainers.