Op weg naar 2021: Uitdagingen voor de accountancy

De wet- en regelgeving neemt toe, het aantal Wta-vergunningen daalt gestaag, de ict neemt een hoge vlucht en de personeelskrapte raakt de accountancy stevig. Kortom, op weg naar 2021 liggen er voor de kantooreigenaar uitdagingen. Op 14 juni staan wij stil bij deze ontwikkelingen tijdens de traditionele kengetallenbijeenkomst, die dit jaar plaatsvindt in het AFAS Da Vinci Theater in Leusden.

De kengetallenbijeenkomst die georganiseerd wordt door Full•Finance Consultants en Novak, staat in het teken van de volgende drie typologieën van accountantskantoren: full-service, de specialist en de financiële huisarts. De sprekers zullen ingaan op de impact van bovengenoemde ontwikkelingen op de verschillende accountantskantoren.

Naast vaktechniek en ict komen personeel en de toekomstige opleidingen aan de orde. En er is natuurlijk een spreker uit de accountantspraktijk. Wij zien uit naar uw komst!

Programma

Het programma (onder voorbehoud) is als volgt:

14.30 uur: inloop

15.00 uur: welkomstwoord door onze gastheer

15.05 uur: inleiding door dagvoorzitter drs. Han Mesters (sectorbankier ABN AMRO)

15.20 uur: drs. Jurroen Cluitmans, opleidingscoördinator Full•Finance Opleidingen, gaat in op de toekomst van het personeel en de opleiding(en)

15.40 uur: Jan Thijs Drupsteen RA, hoofd vaktechniek NBA, gaat in op de wet- en regelgeving waar de accountancy rekening mee dient te houden

16.10 uur: Ton Burgers AA, eigenaar Burgers accountants, bespreekt zijn eigen kantoorcasus: het model ‘huisarts’ met toegevoegde waarde

16.40 uur: pauze

17.10 uur: Marco Pijnappel van AFAS pakt ict op

17.40 uur: mr. Cees Leijs, CEO van Auren, neemt u mee in zijn kantoorcasus. Het ‘full-service’-model is ook een keuze

18.10 uur: afsluiting door dagvoorzitter Han Mesters, de mogelijkheid tot het stellen van vragen en aansluitend een borrel.

Kosten

Kosten per deelnemer: € 175 (exclusief btw), 3 gecertificeerde pe-uren NBA, 3 algemene pe-punten RB. 3 pe-punten NOAB. Locatie: AFAS (Da Vinci Theater), Philipsstraat 9, 3833 LC Leusden.

Aanmelden

U kunt u inschrijven door een mail te sturen naar m.beugel@fullfinance.nl, met daarin uw kantoorgegevens en de namen van de deelnemers, inclusief voorletters en titulatuur (voor de pe-registratie).