Assurance en de praktijkopleiding: bieden nieuwe simulaties uitkomst?

Sinds 2017 is het niet meer mogelijk om de praktijkopleiding AA met certificerende bevoegdheid voor de jaarrekeningcontrole te starten. Trainees die hun AA-opleiding willen voltooien volgen de praktijkopleiding Accountancy-mkb. Er zijn al veel trainees overgestapt van de praktijkopleiding AA naar de praktijkopleiding Accountancy-mkb. En hoewel de nieuwe praktijkopleiding niet meer opleidt voor de jaarrekeningcontrole, is assurance nog steeds een belangrijk onderdeel van de praktijkopleiding.

In de praktijkopleiding Accountancy-mkb moeten de trainees ten minste 250 uren besteden aan ten minste tien assuranceopdrachten. Een alternatief is om 150 uren te combineren met begeleidingsdagen. De trainee voert dan elk jaar twee assuranceopdrachten uit en volgt bij elke opdracht twee begeleidingsdagen. Voor veel trainees blijkt het lastig om aan deze verplichting te voldoen. Het aantal beschikbare assuranceopdrachten op kantoor, de ‘planbaarheid’  en ‘voorspelbaarheid’ van de opdrachten en de vereiste complexiteit die in het derde jaar bereikt moet worden, zijn probleempunten.

In de praktijkopleiding AA met certificerende bevoegdheid worden sinds 2012 de ‘AA-simulaties’ aangeboden. Deze simulaties zijn ontwikkeld door Full•Finance en worden door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in samenwerking met Full•Finance aangeboden. Een groot deel van de AA-trainees heeft de afgelopen vijf jaar door de simulaties voldaan aan de verplichting van de jaarrekeningcontrole in de praktijkopleiding AA. Vanaf de start van de nieuwe opleidingsstructuur is er door diverse gremia op aangedrongen om ook in de praktijkopleiding nieuwe stijl simulaties mogelijk te maken. Hierbij werd niet alleen gewezen op de beperkte beschikbaarheid van geschikte assuranceopdrachten in de praktijk, maar ook op de hoge kwaliteit en het grote leereffect van de bestaande ‘AA-simulaties’.

Zoals het er nu naar uit ziet, zullen er op twee niveaus simulaties ontwikkeld worden: een jaarrekeningcontrole, meer gericht op het ‘leren’ in het eerste of tweede jaar van de praktijkopleiding, en een tweetal overige assuranceopdrachten op eindniveau. De simulaties zullen worden ingebracht binnen de systematiek van de begeleidingsdagen, al kan een trainee er ook voor kiezen om bijvoorbeeld alleen twee simulaties op eindniveau te doen en verder de uren- en opdrachtennorm in de praktijk te realiseren. Indien er nieuwe simulaties komen, zal Full•Finance zijn ervaring met zowel het ontwikkelen als het uitvoeren van de AA-simulaties zeker gaan inzetten voor de huidige en toekomstige trainees.

De simulaties zullen zeker in een behoefte voorzien. Maar naast de simulaties zal de trainee ook altijd in de praktijk assurancewerkzaamheden moeten verrichten. Kantoren die een opleidingsplek voor aankomend accountants willen zijn, zullen dus (overige) assuranceopdrachten moeten uitvoeren dan wel trainees de mogelijkheid bieden deze assuranceopdrachten bij een ander kantoor te vervullen.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Vul dan op het formulier voor meer informatie in. We houden u vervolgens op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot de begeleidingsdagen, waaronder de simulaties.