Persoonlijk opleidingsadvies AA-opleiding
AA-opleiding Full Finance

Binnenkort zullen weer zo’n 800 studenten afstuderen aan de bacheloropleidingen accountancy in het hbo. Een groot deel hiervan zal in de zomer starten met een baan op een accountantskantoor en zal in september starten met de vervolgstudie tot AA of RA. Jarenlang was met name de route naar AA eenvoudig: een eenjarige AA-opleiding (postbachelor) direct aansluitend op de bachelor om de theoretische opleiding af te ronden en enkele jaren later de start met de praktijkopleiding.

Met de komst van de nieuwe opleiding Accountancy-mkb is dat echter veranderd. De postbachelor is verlengd van een naar twee jaar (nominaal) en de opleidingsstructuur biedt goede mogelijkheden om theorie-opleiding en praktijkopleiding meer te integreren. De theorie-opleiding kan in twee jaar worden afgerond, maar er kan ook voor gekozen worden om deze volledig parallel aan de praktijkopleiding te laten lopen.

Bovendien gaan de opleidingen meer verschillen. Bestond de oude postbacheloropleiding uit vier landelijke examens, in de nieuwe opleiding hebben de opleiders veel meer eigen verantwoordelijkheid bij het vormgeven van het programma op basis van de door de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding opgestelde eindtermen.

Voor elke medewerker moet individueel bekeken worden wat het beste traject is. Hierbij moet zowel gekeken worden naar de medewerker als naar de mogelijkheden op kantoor (bijvoorbeeld met betrekking tot de te verrichten assurancewerkzaamheden).

Full•Finance Opleidingen biedt sinds september 2016 de nieuwe AA-opleiding aan. Studenten komen uit het hele land en studenten en hun werkgevers kiezen bewust voor de praktijkgerichte en individuele benadering van Full•Finance. Indien u medewerkers hebt die in september met de opleiding gaan starten, dan komen we graag een keer op bezoek voor een persoonlijk opleidingsadvies. U kunt hiervoor contact opnemen met Jurroen Cluitmans (j.cluitmans@fullfinance.nl, 055 – 3559979).