Pe nieuwe stijl: wat is nieuw (2)

Bibi van den Bragt neemt deel aan de pilot pe nieuwe stijl van de NBA, In de vorige blog beschreef zij onder meer de achtergronden van de nieuwe systematiek. In deze blog gaat ze in op de aftrapbijeenkomst.

Zoals beloofd in de vorige nieuwsbrief wil ik u via een serie blogs informeren over de NBA-pilot pe nieuwe stijl, waar ik aan deelneem.

Maandag 6 februari 2017 was ik bij de NBA voor de aftrapbijeenkomst van de pilot pe nieuwe stijl voor openbaar accountants en accountants in business. Willem Ouwehand, die dit project namens de NBA leidt, heeft het gemĂȘleerde gezelschap uitgelegd wat de bedoeling is. Uiteraard kent pe nieuwe stijl ook verplichtingen, maar het viel mij op dat het qua invulling aanzienlijk meer ruimte biedt dan de huidige regeling. In de huidige regeling voor openbaar accountants ligt een zwaar accent op cursussen en trainingen van door de NBA erkende pe-instellingen. Bij pe nieuwe stijl is er meer ruimte om te leren dan hoofdzakelijk gecertificeerde accountancycursussen. Daarbij kunt u denken aan andere onderwerpen (mits nodig voor de accountantswerkzaamheden), maar ook aan andere activiteiten zoals zelfstudie, overleg met een collega of het schrijven van een artikel voor intern of extern gebruik.

Daar staat tegenover dat de accountant bij pe nieuwe stijl wel kritisch moet zijn op leerdoelen, zowel qua planning als qua realisatie. Oftewel: wat wil ik gaan leren (vooraf)? En wat heb ik, achteraf bezien, geleerd? Dat is wel andere koek dan een evaluatieformulier invullen over de docent en de zaal. Ook moet de accountant na afloop een portfolio inleveren, maar daarop kom ik in een later blog nog een keer terug.

De aftrapbijeenkomst werd afgesloten met de opdracht om een pe-plan voor 2017 te gaan maken. Ook een deel van het huiswerk is dat ik met een andere deelnemer een koppel vorm, om over elkaars plannen te sparren.

In ieder geval voor de pilot geldt dat ik als deelnemer, wanneer ik die behoefte heb, met de NBA kan overleggen over het plan. En dat is niet voor niets: veel accountants zijn niet gewend om in termen van leerdoelen en leeractiviteiten te denken. De meesten van ons hebben dat na de praktijkopleiding niet meer gedaan.

In mijn volgende blog zal ik u meer vertellen over mijn ervaringen met het huiswerk.

Bibi van den Bragt AA RA