Verzekeringscoach

Verzekeringscoach

Cursusduur: 10 dagdelen
Startdatum: Variabel
Locatie: Utrecht (of directe omgeving)

Beschrijving

Verzekeringscoach

MoneyView en Full•Finance Opleidingen starten de opleiding tot Verzekeringscoach voor accountants. Deze opleiding stelt accountants in staat om gebruik te maken van de kennis en technieken van MoneyView. Op deze wijze kunnen accountants hun klanten beter begeleiden bij het samenstellen van een verzekeringsportefeuille.

De Verzekeringscoach is een accountant die zijn klanten begeleidt en coacht bij het samenstellen en onderhouden van hun verzekeringsportefeuille. Deze portefeuille bestaat uit zowel producten die gericht zijn op het afdekken van risico’s voor de ondernemer als persoon als van risico’s voor de onderneming. De Verzekeringscoach heeft een basisopleiding genoten en kan zich verder specialiseren in complexere producten, waaronder bedrijfsschadeverzekeringen.

De Verzekeringscoach begeleidt en coacht de ondernemer. Dat betekent dat hij objectief en onafhankelijk is ten opzichte van de verschillende verzekeringsproducten. Door gebruik te maken van de informatie en tools waarover MoneyView beschikt zorgt hij ervoor dat de ondernemer op de hoogte is van de risico’s en de mogelijkheden om deze af te dekken.

Hij adviseert hierbij nimmer om een specifiek product van een bepaalde verzekeraar aan te schaffen. Ook bemiddeling van financiële producten is uitgesloten. In dit opzicht is de Verzekeringscoach volledig onafhankelijk.

Medewerkers van accountantskantoren die klanten begeleiden bij het samenstellen van hun verzekeringsportefeuille.

De opleiding bestaat uit twee workshops, een tweedaagse en vier intervisiebijeenkomsten.

workshops

In de workshops komen de verschillende mogelijkheden voor ondernemers aan bod om hun pensioen in privé respectievelijk arbeidsongeschiktheid te verzekeren. Aan de hand van concrete casuïstiek maakt de deelnemer kennis met de diverse verzekerings- mogelijkheden en leert om polissen te lezen. Tevens maakt de deelnemer kennis met MoneyView Advisa. MoneyView Advisa bevat de voorwaarden en kenmerken van financiële producten en geeft ook inzicht in de kosten en de premie. Het stelt de gebruiker in staat om slimme selecties en benchmarks te maken op basis van het profiel, wensen en eisen van een individuele klant. De volgende twee workshops worden aangeboden:

tweedaagse

Nadat u beide workshops gevolgd heeft, kunt u zich inschrijven voor de tweedaagse. Tijdens deze tweedaagse is er sprake van een integratie van de verzekeringstechniek met de enkelvoudige scenario’s langleven, overlijden en arbeidsongeschiktheid. De risico’s die een ondernemer in privé loopt worden in kaart gebracht ook de wensen en doelstellingen van de ondernemer worden geïnventariseerd. Hierna wordt zijn financiële mogelijkheden geanalyseerd en tenslotte wordt deze financiële analyse, aan de ondernemer gepresenteerd zodat er een advies op maat kan worden gemaakt. Na het succesvol volgen van deze tweedaagse is de deelnemer in staat om de verzekeringsportefeuille van zijn cliënten objectief te analyseren en ze te adviseren over mogelijkheden of aanpassingen. Na afloop van de tweedaagse vindt een praktijktoets plaats.

Aan bod komen onder meer:

 • Verdieping enkelvoudige scenario’s met mbv de software van MoneyView Advisa
 • Verzekeringstechniek en integratie met enkelvoudige scenario’s
 • Bespreking analyse verzekeringspakket mbt Pensioen, Overlijden en AOV.
 • Adviesvaardigheden en gesprekstechnieken

intervisie

Na het volgen van de tweedaagse kan de deelnemer Aspirant-MoneyView Verzekeringscoach worden. De ‘aspirant’ schrijft zich dan in voor intervisie en begeleiding. Bij dit traject staat dan de eigen praktijk casuïstiek centraal. Maar er is ook aandacht voor de psychologie van het adviesgesprek. Thema’s als luisteren en de juiste vragen stellen komt dan ook aan de orde.

Aan bod komt bij deze intervisie bijeenkomst onder meer:

 • Het ‘lezen van de verzekeringspolissen’ en de eigen praktijk casus
 • Enkelvoudige scenario en de geïntegreerde analyse maken
 • Het voeren van een goed inventarisatie gesprek
 • Toepassen van MoneyView Advisa

Een passend licentie-pakket van MoneyView Advisa voor 1 jaar maakt onderdeel uit van dit traject.

De totale opleiding bestaat uit tien dagdelen.

De volgende data zijn gepland:

Op dit moment zijn er geen bijeenkomsten gepland.

Tijdens de opleiding ontvangt u een jaarlicentie voor de volgende Moneyview Advisa en Moneyview AeQuote modules:

 • Oudedag totaal: Lijfrente opbouw en Lijfrente- en Pensioen uitkeringen
 • Overlijdensrisicoverzekeringen: Gelijkblijvende, annuïtair en lineair dalende ORV
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen: Alle voorwaarden voor de AOV

De waarde van deze licenties is €2250,-

Het aantal gecertificeerde pe-uren NBA voor de opleiding bedraagt 40.

RB in aanvraag.

De totale opleiding kost € 4.250 (excl. btw). Dit is inclusief licentiekosten.

Het is mogelijk om u eerst alleen in te schrijven voor de workshops (€ 295 per workshop, excl. btw) en daarna voor de tweedaagse incl. de licenties (€ 2.245 excl. btw). Besluit u de opleiding te willen afronden, dan wordt het betaalde cursusgeld verrekend met de prijs van de totale opleiding.

Aanvraag meer informatie opleiding

Aanvraag informatie opleidingen

  Deze zijn te vinden op https://www.fullfinance.nl/privacyverklaring

Aanmeldformulier opleidingen

Al onze opleidingen, met uitzondering van de AA-opleiding, vallen onder de gecertificeerde PE van de NBA. De AA-opleiding heeft een aanwijzing van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding. Hieronder kunt u zich inschrijven.
  Deze zijn te vinden op https://www.fullfinance.nl/privacyverklaring

Voor meer informatie over de dienstverlening van Full•Finance, kunt u terecht op onze website.

Andere suggesties…