Verzekeringscoach

//Verzekeringscoach

Verzekeringscoach

Cursusduur: 10 dagdelen
Startdatum: 26 september 2017
Locatie: Utrecht (of directe omgeving)

Beschrijving

Verzekeringscoach

MoneyView en Full•Finance Opleidingen starten de opleiding tot Verzekeringscoach voor accountants. Deze opleiding stelt accountants in staat om gebruik te maken van de kennis en technieken van MoneyView. Op deze wijze kunnen accountants hun klanten beter begeleiden bij het samenstellen van een verzekeringsportefeuille.

De Verzekeringscoach is een accountant die zijn klanten begeleidt en coacht bij het samenstellen en onderhouden van hun verzekeringsportefeuille. Deze portefeuille bestaat uit zowel producten die gericht zijn op het afdekken van risico’s voor de ondernemer als persoon als van risico’s voor de onderneming. De Verzekeringscoach heeft een basisopleiding genoten en kan zich verder specialiseren in complexere producten, waaronder bedrijfsschadeverzekeringen.

De Verzekeringscoach begeleidt en coacht de ondernemer. Dat betekent dat hij objectief en onafhankelijk is ten opzichte van de verschillende verzekeringsproducten. Door gebruik te maken van de informatie en tools waarover MoneyView beschikt zorgt hij ervoor dat de ondernemer op de hoogte is van de risico’s en de mogelijkheden om deze af te dekken.

Hij adviseert hierbij nimmer om een specifiek product van een bepaalde verzekeraar aan te schaffen. Ook bemiddeling van financiële producten is uitgesloten. In dit opzicht is de Verzekeringscoach volledig onafhankelijk.

Medewerkers van accountantskantoren die klanten begeleiden bij het samenstellen van hun verzekeringsportefeuille.

In de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

Verzekeringstechniek

 • Elementaire verzekeringsbegrippen op het terrein van lang-leven, overlijden, AOV
 • Kennis van de financiële markt en financiële producten
 • Wet financieel toezicht

Scenario’s lang leven, overlijden en Arbeidsongeschiktheid

 • Opstellen van scenario’s
 • Inpassing in het bestaande risicomanagement-model van de accountant
 • Administratie

Software-applicaties en reportages MoneyView

 • Pakkettraining
 • Productselectie op branche niveau kunnen maken
 • Rapportage kunnen presenteren

Adviesvaardigheden

De opleiding bestaat uit tien dagdelen.

De volgende data zijn gepland:

26 September
Bijeenkomst 1
Verzekeringstechniek en scenario’s 1
3 Oktober
Bijeenkomst 2
Verzekeringstechniek en scenario’s 2
10 Oktober
Bijeenkomst 3
Verzekeringstechniek en scenario’s 3
31 Oktober
Bijeenkomst 4
Enkelvoudige scenario’s
7 November
Bijeenkomst 5
Software 1
14 November
Bijeenkomst 6
Software 2
21 November
Bijeenkomst 7
Geïntegreerde scenario’s 1
28 November
Bijeenkomst 8
Geïntegreerde scenario’s 1
12 December
Bijeenkomst 9
Advies 1
19 december
Bijeenkomst 10
Advies 2

Tijdens de opleiding ontvangt u een jaarlicentie voor de volgende Moneyview Advisa en Moneyview AeQuote modules:

 • Oudedag totaal: Lijfrente opbouw en Lijfrente- en Pensioen uitkeringen
 • Overlijdensrisicoverzekeringen: Gelijkblijvende, annuïtair en lineair dalende ORV
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen: Alle voorwaarden voor de AOV

De waarde van deze licenties is €2250,-

Het aantal gecertificeerde pe-uren NBA voor de opleiding bedraagt 40.

RB in aanvraag.

De opleiding kost € 4.250 (excl. btw). Dit is inclusief licentiekosten.

Aanvraag meer informatie opleiding

Aanvraag informatie opleidingen

Aanmeldformulier opleidingen

Al onze opleidingen, met uitzondering van de AA-opleiding, vallen onder de gecertificeerde PE van de NBA. De AA-opleiding heeft een aanwijzing van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding. Hieronder kunt u zich inschrijven.

Voor meer informatie over de dienstverlening van Full•Finance, kunt u terecht op onze website.

Andere suggesties…