Financieringsdeskundige

//Financieringsdeskundige

Financieringsdeskundige

Cursusduur: 5 dagdelen
Datum: ntb
Locatie: ntb

Doelgroep: mkb-accountants

Gecertificeerde pe-uren (NBA): 20

Beschrijving

financieringsdeskundige

Tijdens de opleiding financieringsdeskundige leer je in twee dagen hoe je ondernemers kunt begeleiden bij het verkrijgen en behouden van financieringen. Er is aandacht voor bankkrediet en voor nieuwe financieringsvormen. Tijdens de opleiding wordt ook aandacht besteed aan de begeleiding van de onderneming gedurende het hele financieringsproces. Tenslotte leer je hoe je de uitkomst van het proces kan beïnvloeden. Een goede uitkomst van het proces leer je ten slotte te beïnvloeden.

Rond jij de opleiding financieringsdeskundige succesvol af, dan ben je in staat om:

 • Financieringsaanvragen op te stellen die voldoen aan de kwaliteitseisen van de financier.
 • Te beoordelen bij welke financier de aanvraag kans van slagen heeft.
 • In te schatten in hoeverre een ondernemingsplan reëel is.
 • Mogelijkheden te benutten voor het realiseren van betere voorwaarden voor bestaande financieringen.

Indien u zich niet meteen voor de gehele opleiding wilt inschrijven, kunt u zich ook inschrijven voor één bijeenkomst.

De opleiding is bedoeld voor assistent-accountants en accountants die mkb-ondernemingen willen ondersteunen bij financieringsaanvragen. Na het succesvol afronden van de opleiding kunt u instromen in de opleiding tot MKB-kredietcoach. U krijgt dan vrijstelling voor het eerste blok van de opleiding en de kosten van de opleiding Financieringsdeskundige worden in mindering gebracht op de prijs van de opleiding MKB-kredietcoach.

De opleiding MKB-kredietcoach is opgezet volgens het ‘vent-tent-cent’-principe. In de opleiding financieringsdeskundige komt het onderdeel ‘Ik en de cent’ aan bod.

Ik en de cent

U leert op welke wijze u ondernemers kunt  begeleiden bij het verkrijgen van financieringen. Uiteraard is er aandacht voor het bankkrediet, maar nadrukkelijk wordt ook ingegaan op nieuwe financieringsvormen. U ontwikkelt kennis en vaardigheden om de ondernemer te begeleiden bij het verkrijgen van financieringen. U oefent met het begeleiden  van de ondernemer gedurende het gehele kredietproces en leert hoe u de ondernemer en financier duurzaam aan elkaar kunt verbinden.

De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

Financieringsoplossingen

 • Welke 25 mogelijkheden zijn er om een financieringsvraagstuk op te lossen?
 • Hoe organiseer je een stapelfinanciering?
 • Welke informatie is nodig voor een goede financieringsaanvraag?
 • Hoe kies je het juiste financieringsinstrument?

Ondernemersgedrag

 • De drijfveren van je klant herkennen: Wat is daarvoor nodig?
 • Waarom is de ene ondernemer wel succesvol en de ander niet?
 • Welke financiële denkfouten maakt een ondernemer?
 • Staat jouw (financiële) brein goed afgesteld?

Kredietbeoordeling

 • Waar let een kredietbeoordelaar op bij het beoordelen van een aanvraag?
 • Als accountant bijdragen aan een positieve beslissing. Wat is daarvoor nodig?
 • Met een rating geld verdienen voor je klant. Hoe doe je dat?
 • Wat is de rol van ict in het beoordelingsproces?

De accountant en financiering

 • Met welke regelgeving moet je als accountant rekening houden?
 • Wat zijn de processtappen bij het voorbereiden en indienen van een financieringsaanvraag?
 • Welke hulpmiddelen helpen jou als accountant bij het indienen van een goede aanvraag?
 • Hoe maak je een goed risicoprofiel?

Prognoses

 • Met welke uitgangspunten dien je rekening te houden bij het opstellen van een prognose?
 • Wat zijn scenario’s en hoe bepaal je welke het meest reëel is?
 • Wat zijn stuurvariabelen en welke invloed hebben deze op de prognose?
 • Hoe voorkom je dat er fouten in je prognose zitten?

De opleiding wordt afgesloten met een financieringsaanvraag die moet worden uitgewerkt in Finan-Online en Fyndoo.

De opleiding bestaat uit 5 dagdelen van 14.00-18.00 uur met aansluitend een diner.

8 april: Financieringsoplossingen

13 mei: Ondernemersgedrag

20 mei: Kredietbeoordeling

27 mei: De accountant & Financiering

3 juni: Prognoses

De opleiding wordt gegeven in Utrecht.

Het aantal gecertificeerde pe-uren (NBA) voor het volgen van de gehele de opleiding bedraagt 20.

De opleiding kost € 1495,- (excl. btw). Dit is inclusief maaltijden.

Wilt u eerst een keer één of enkele dagdelen volgen? Dat kan. De kosten bedragen €299,- per bijeenkomst.

Aanvraag meer informatie opleiding

Aanvraag informatie opleidingen

  Deze zijn te vinden op https://www.fullfinance.nl/privacyverklaring

U kunt u inschrijven door een mail te sturen naar Minie Beugel, m.beugel@fullfinance.nl, onder vermelding van uw voorletters en titel(s). Vermeld hierbij dat u zich inschrijft voor de opleiding Financieringsdeskundige onder vermelding van de data.

Indien u zich voor één bijeenkomst aanmeldt, vermeld dan de datum en naam van de bijeenkomst.

Voor meer informatie over de dienstverlening van Full•Finance, kunt u terecht op onze website.

Andere suggesties…