De opleiding Accountancy-mkb, beter maar ook duurder

Vanaf september 2017 is er geen keuze meer: het is niet meer mogelijk om in te stromen in de ‘oude’ theoretische AA-opleiding. Studenten in de samenstelpraktijk die accountant willen worden, kunnen kiezen voor de opleiding Accountancy-mkb. Deze postbacheloropleiding geeft, samen met de praktijkopleiding, recht op het voeren van de titel AA (zonder certificerende bevoegdheid voor de jaarrekening). Een opleiding die beter is afgestemd op de mkb-praktijk. Maar ook een opleiding die een stuk duurder is dan de ‘oude’ opleiding.

Kosten theoretische opleiding

De hogescholen, verenigd in het AC-scholenoverleg, hebben vorig jaar al afgesproken dat de nieuwe postbacheloropleiding Accountancy-mkb een tweejarig traject wordt. Een belangrijke reden voor deze keuze is dat in de oude bacheloropleiding te weinig ruimte zat voor een eigen inkleuring door de opleiding. Ook voor minors, een keuzeonderdeel binnen vrijwel alle hbo-opleidingen, was binnen de bachelor accountancy geen plaats. De hogescholen hebben er daarom voor gekozen om minder verplichte studiepunten in het bachelorprogramma op te nemen, waardoor de postbachelor automatisch verlengd wordt.

De langere opleidingsduur leidt tot hogere kosten. Kostte het eenjarige programma, inclusief examengelden ongeveer € 5.000; voor de nieuwe opleiding moet met ongeveer het dubbele bedrag rekening gehouden worden. Hiervoor krijgt de student overigens wel een opleiding die beter is afgestemd op de mkb-praktijk.

Er zijn prijsverschillen tussen de verschillende opleidingsinstituten, maar die zijn niet groot. Bij een vergelijking moet bovendien rekening gehouden worden met bijvoorbeeld het examengeld (soms in de prijs inbegrepen), de inschrijving (per jaar, of in één keer voor 2 jaar) en overige zaken.

Theoretische opleiding AA – Accountancy oriëntatie MKB; kosten voor een bachelor accountancy afgestudeerd in het bekostigde onderwijs*
 Totaalprijs Aantal jaar Overig
Avans+  € 7.800 2 € 4.000 per jaar bij betaling per jaar
Fontys  € 8.000 2
Full•Finance Opleidingen  € 8.000 2 Betaling en inschrijving per jaar. Lunch, koffie, thee, water in de cursusprijs inbegrepen. Bedragen excl. btw
HBO A&A  € 6.840 variabel
Hogeschool Utrecht  € 7.499 2 Inclusief examengeld
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen  € 7.800 2 Betaling en inschrijving per jaar
Markus Verbeek Afhankelijk van het samengestelde programma. Via dit website is het programma voor een bachelor van een bekostigde hogeschool niet af te leiden.
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden / Hanzehogeschool  € 9.000 2
Windesheim  € 9.500 2 Eén examenkans in cursusgeld inbegrepen

*De hogeschool Rotterdam, Hogeschool Zuyd en Saxion beschikken nog over een aanwijzing van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding, maar de opleiding is niet te vinden op de site van de instelling.

 

Kosten praktijkopleiding

Ook de kosten van de praktijkopleiding stijgen fors. Allereerst is er het inschrijf- en examengeld dat per verordening door de NBA is vastgesteld. Deze bedragen resp. € 830 en € 580. Verder kan het stagebureau voor de beoordelingen van de persoonlijkontwikkelingsplannen en essays kosten in rekening brengen. In de verordening is vastgelegd dat het stagebureau van de NBA hiervoor € 230 per beoordeling rekent. Met in totaal € 2.000 moet dus al snel rekening gehouden worden.

Maar ook het verplichte trainingsprogramma wordt fors duurder. In de oude opleiding was een training Communicatieve vaardigheden van 3 dagen (ongeveer € 1.500) verplicht. In de nieuwe opleiding beslaat het trainingsprogramma echter in totaal 9 dagen. Zowel NBA-opleidingen als SRA (ledenprijs) hanteren een tarief van ongeveer € 400 per dag. Het totale trainingsprogramma kost derhalve zo’n €3 600.

Voor de verplichte intervisiegesprekken (4 in totaal) moet ook rekening gehouden worden met een bedrag van ongeveer € 900. De kosten van het verplichte referaat bij het stagebureau van de NBA zijn per verordening op € 950 vastgesteld.

In totaal kost de praktijkopleiding dan al snel € 7.500.

Simulaties en begeleidingsdagen

In de oude praktijkopleiding AA maakten veel trainees gebruik van de simulaties voor de jaarrekeningcontrole. Die kostten (per 2) € 6.000. Omdat in de nieuwe opleiding Accountancy-mkb trainees geen jaarrekeningcontrole hoeven te doen, vervallen deze kosten.

Trainees moeten in de nieuwe praktijkopleiding wel overige assuranceopdrachten doen. Veel trainees kiezen waarschijnlijk voor de optie van 150 praktijkuren en begeleidingsdagen. In totaal moeten trainees dan 6 sets van 2 begeleidingsdagen volgen. De kosten hiervan bedragen zo’n € 750 per set, in totaal dus € 4.500.

Overige kosten

Buiten de hiervoor genoemde kosten moet ook nog rekening gehouden worden met de kosten van bijvoorbeeld literatuur, de kosten van het reizen naar de opleidingslocatie en met de uren die intern aan begeleiding besteed worden. Voor de totale accountantsopleiding (postbacheloropleiding en praktijkopleiding) van afgestudeerde bachelors in het hbo moet dus rekening gehouden worden met een bedrag van minimaal een kleine € 20.000.

Drs. Jurroen Cluitmans