Van woensdag 20 tot en met vrijdag 22 november 2019 vindt weer de door Full•Finance en Novak georganiseerde pe-meerdaagse plaats in Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten in Soesterberg.

De doelgroep

Deze meerdaagse is bedoeld voor accountants en fiscalisten. In een informele sfeer neemt u intensief en interactief deel aan een cursusprogramma dat u zelf kunt samenstellen. Zoals u van ons gewend bent, wordt er in kleine groepen gewerkt waardoor de kennisoverdracht bijzonder effectief is en er veel gelegenheid is om eigen casussen en vragen in te brengen of te stellen. Naast permanente educatie is dit dé mogelijkheid om collega’s te ontmoeten.

Het programma

U bepaalt zelf uw cursusprogramma aan de hand van de lijst met titels. Meer informatie over de afzonderlijke cursussen, locatie, kosten en aanmeldingsmogelijkheid treft u hier aan.

Woensdag 20 november 2019:
15.00 – 19.15 uur: cursus
19.30 uur – 21.00 uur diner (facultatief geen pe)

Donderdag 21 november 2019:
7.30 – 8.30 uur: ontbijt en ontvangst
8.30 – 12.45 uur: cursus
12.45 – 13.30 uur: lunch
13.30 – 17.45 uur: cursus
18.30 uur – 20.30 uur dinersessie

Vrijdag 22 november 2019:
7.30 – 8.30 uur: ontbijt en ontvangst
8.30 – 12.45 uur: cursus
12.45 – 13.30 uur: lunch
13.30 – 17.45 uur: cursus

Keuzeprogramma:

Dagdeel (*) Te kiezen titels
woensdag 20 november
15.00 uur – 19.15 uur
 • Belastingplan 2020
donderdag 21 november
8.30 uur – 12.45 uur
 • Frauderisicofactoren in de praktijk (deel 1) (**)
 • Belastingplan 2020
 • Actualiteiten accountancy samenstelpraktijk
 • Ict-ontwikkelingen voor de accountancy
 • Wwft (nieuwe wetgeving)
donderdag 21 november
13.30 uur – 17.45 uur
 • Frauderisicofactoren in de praktijk (deel 2) (**)
 • De nieuwe pe-regeling per 2021
 • Ondernemingsvormen in het mkb
 • Adviseren op verbeteren liquiditeit
 • De meest gemaakte fouten bij samenstellen en actualiteiten
 • Mkb-kantoor van de toekomst
donderdag 21 november
18.30 uur – 20.30 uur
 • Dinersessie
vrijdag 22 november
8.30 uur – 12.45 uur
 • Frauderisicofactoren in de praktijk (deel 1) (**)
 • Actualiteiten accountancy samenstelpraktijk
 • Nieuwe ontwikkelingen in de btw in 2019
 • Wet Arbeidsmarkt in Balans en actualiteiten arbeidsrecht
 • Overdracht van het familiebedrijf (deel 1) (***)
vrijdag 22 november
13.30 uur – 17.45 uur
 • Frauderisicofactoren in de praktijk (deel 2) (**)
 • Belastingplan 2020
 • De oudedagsvoorzieningen van de dga: dat zijn er nogal wat!
 • Mkb-kantoor van de toekomst
 • Overdracht van het familiebedrijf (deel 2) (***)

(*)
Elke cursus wordt onderbroken door een pauze van 15 minuten.

(**)
Uitsluitend in combinatie te volgen (deel 1 én deel 2). Deel 2 eindigt om 15.30 uur. Na deel 2 kunt u op donderdag aansluitend de sessie ‘De nieuwe pe-regeling per 2021’ volgen (van 15.45 uur – 17.45 uur)

(***)
Uitsluitend in combinatie te volgen (deel 1 én deel 2).

Kosten:

Cursuskosten
donderdag & vrijdag
Hotel- en cateringkosten donderdag & vrijdag (incl. overnachting)* Cursuskosten woensdag Hotel- en catering-
kosten
woensdag (incl. overnachting)
€ 1.645 (*1) € 285 (*2) € 350 (*1) € 165 (*2)

(*1) Novak-leden ontvangen 10% korting; Full•Finance-adviesabonnees 20% korting op de cursuskosten.
(*2) Indien u niet wilt overnachten, krijgt u € 60 korting op de hotel- en cateringkosten.

Alle genoemde bedragen zijn excl. btw.

Puntentoekenning:

Voor de cursussen tijdens de meerdaagse geldt het volgende:

 • NBA: de meerdaagse wordt door ons verzorgd als erkende pe-instelling. Voor woensdag (1 cursus), donderdag (2 cursussen en dinersessie) en vrijdag (2 cursussen) kunnen maximaal 22 pe-punten worden behaald. waarvan maximaal 20 pe onder de erkenning. De dinersessie valt niet onder de erkenning, maar kan wel op de pe-lijst in de categorie ‘niet-erkende cursus’ worden opgenomen.
 • Pe-punten RB: in aanvraag.

Aanmelden:

Inschrijfformulier meerdaagse november 2019

De meerdaagse valt onder de gecertificeerde pe van de NBA. U bepaalt zelf uw cursusprogramma aan de hand van de lijst met titels.
 • Ik schrijf mij graag in voor de onderstaande cursussen en eventuele overnachtingen:
  Deze zijn te vinden op https://www.fullfinance.nl/privacyverklaring

Korte inhoud van de cursussen:

Belastingplan 2020
Door het volgen van de cursus ‘Belastingplan 2020’ bent u volledig op de hoogte van de fiscale wijzigingen in het jaar 2020.

De cursus gaat in op de wijzigingen die voortvloeien uit de Fiscale Verzamelwet en het Belastingplan 2020 en de amendementen die daarop worden ingediend. Afhankelijk van de omvang van het plan wordt de cursus aangevuld met relevante ontwikkelingen en uitspraken in de IB en Vpb. Door deze cursus te volgen bent u volledig op de hoogte van de gevolgen van het Belastingplan 2020 voor uw klanten.

Docent: drs. Bert Driessen of mr. Sandra Twigt RB

Frauderisicofactoren in de praktijk (Let op: deze cursus beslaat 1,5 dagdeel)
De verplichte titel voor alle accountants die deze nog niet in 2017 hebben gevolgd. Wij verzorgen deze titel voor de ledengroep openbaar/extern accountant.

Docenten: drs. Leantine Wolffensperger RA en ir. Tonny Dirkx

Actualiteiten accountancy samenstelpraktijk
Alle relevante wijzigingen in de vaktechniek accountancy worden besproken. De cursus is gericht op de mkb-samenstelpraktijk.

Docent: Sico Jurrius RA

Ict-ontwikkelingen voor de accountancy
SBR, digitaal factureren, de ‘Cloud’, SaaS, hosting, portals, elektronische dossiervorming, tablets en andere nieuwe tools, online-dienstverlening enz.: ict-ontwikkelingen waarover u ook in de accountancyvakbladen regelmatig iets tegenkomt.

Maar wat houdt het nu precies in? Wat kunt u ermee binnen uw kantoor? Wat zijn de hypes en wat is ‘bewezen’ technologie? Allemaal vragen waarop we in deze cursus antwoord geven.

Als (ict-)trendwatcher binnen de accountancy kunnen wij de ict-trends vertalen naar de toepassingsmogelijkheden voor uw praktijk. Wij laten u zien hoe u processen efficiënter kunt inrichten, dan wel hoe u de concurrentie een stap voorblijft.

Docent: Arjan Gelderblom

Wwft (nieuwe wetgeving)
De nieuwe Wwft is inmiddels van kracht. De wetgeving heeft ook zijn impact op de mkb-accountantspraktijk. Gert van den Brink AA neemt u op praktische wijze mee in de impact en hoe u als accountant met de nieuwe wet kunt omgaan.

Docent: Gert van den Brink AA

De nieuwe pe-regeling per 2021 (2 uur)
Deze cursus kunt u volgen na de cursus Frauderisicofactoren op donderdag 21 november.

Docent: drs. Jurroen Cluitmans

Ondernemingsvormen in het mkb
Tijdens deze cursus worden de fiscale en civiele verschillen, voordelen en nadelen van de verschillende ondernemingsvormen in het mkb behandeld.

Aan bod komen in de eerste plaats de bekende rechtsvormen zoals eenmanszaak, maatschap, vennootschap onder firma en bv. En daarnaast wordt ook ingegaan op bijzondere ondernemingsvormen die de laatste tijd in de publiciteit zijn gekomen, zoals hybride structuren (de maatschap of vof met de eigen bv), de LLP en de coöperatie.

Docent: drs. Aart Klumpenaar RB

Adviseren op verbetering liquiditeit
In deze cursus wordt ingegaan op de juridische aspecten en mogelijkheden om de debiteurenpositie te beheersen en zo de liquiditeit te verbeteren.
U krijgt een praktische checklist aangereikt voor adequaat advies aan de klant, ook in faillissementssituaties.
De navolgende onderwerpen worden uitgebreid besproken:

 • Toepasselijkheid (digitale) algemene voorwaarden;
 • Verzuim, ontbinding & aansprakelijkheid;
 • Incasso: de gerechtelijke en de minnelijke fase;
 • Wanneer is rechtsbijstand verplicht en welke rol heeft de gerechtsdeurwaarder;
 • Debiteur in faillissement: het nut van een eigendomsvoorbehoud en andere zekerheidsrechten;
 • Extra: Tips & Tricks voor de hippische ondernemer bij aan-/verkoop paarden.

Docent: mr. Leónie van Meggelen

Deel 3: De meest gemaakte fouten bij samenstellen en actualiteiten
Na deel 1 en 2 komt Boudewijn de Kock nu met deel 3 in de serie “De meeste gemaakte fouten bij samenstellen’. Onderstaande onderwerpen komen uitgebreid en interactief aan de orde waarbij inleider Boudewijn zijn grote vaktechnische kennis vertaalt naar praktische oplossingen voor de onderwerpen.

 1. Resultaten Raad voor Toezicht 2018
 2. Risicogericht en efficiënt samenstellen
 3. Wwft
 4. Noclar
 5. Verwerking groot onderhoud vanaf 2019
 6. Verwerking intercompanytransacties.

Docent: Boudewijn de Kock AA

Mkb-kantoor van de toekomst
De rol van de mkb- accountant verandert langzaam maar zeker. Voegde de mkb-accountant in het verleden vooral waarde toe in het samenstelproces waarbij de focus lag op verantwoording, in de toekomst zal de mkb-accountant vooral waarde toevoegen doordat hij met behulp van Business Intelligence en Continuous Reporting financiële en niet-financiële informatie analyseert en duidt. Hierdoor komt de focus meer en meer te liggen op het geven van stuurinformatie. Dat raakt uiteindelijk ook het business- en verdienmodel van het accountantskantoor. Onderwerpen die worden behandeld zijn:

 1. De veranderende rol van de mkb-accountant
 2. Business Intelligence in het micro- en kleinbedrijf
 3. Continuous Reporting in het micro- en kleinbedrijf
 4. Veranderende business- en verdienmodellen voor de accountant

Docent: Jan Wietsma AA

Ontwikkelingen in de btw 2019/2020
Ook dit jaar zullen er weer wijzigingen plaatsvinden op btw-gebied. Tijdens deze cursus wordt u bijgepraat over alle belangrijke ontwikkelingen, zodat u na het volgen van de cursus weer volledig up-to-date bent.

 Onderwerpen die onder meer aan de orde komen zijn:

 • belangrijke rechtspraak over het btw-ondernemerschap
 • aandachtspunten btw-internationaal
 • wijzigingen in de toepassing van het hoge en lage btw-tarief
 • laatste nieuws over de reikwijdte van diverse btw-vrijstellingen
 • overige actualiteiten 2019.

Indien u zelf btw-vraagstukken hebt, kunt u deze desgewenst inbrengen.

Docent: mr. Katelijne ten Thije

Wet Arbeidsmarkt in Balans en actualiteiten arbeidsrecht
Na 1 januari a.s. wordt de Wet Arbeidsmarkt in Balans van kracht. Voor u als accountant/eigenaar twee maal van belang. Niet alleen voor uw eigen rol als werkgever verandert er het nodige, maar ook in uw functie als vertrouwenspersoon van de klant zult u met vragen in aanraking komen. Daarnaast wordt er uiteraard aandacht besteed aan de belangrijkste ontwikkelingen in de regelgeving en komt rechtspraak voor de werkgever aan de orde.

Docent: mr. Leónie van Meggelen

Overdracht van het familiebedrijf  (Let op: deze cursus beslaat 2 dagdelen)
In deze cursus van twee dagdelen gaan Peter van Mierlo RA RV en fiscalist drs. Bert Driessen in op de aspecten waar u tegenaan loopt. Een aantal onderwerpen die zij zullen behandelen:

 • Overzicht fiscale faciliteiten
 • Hoe waardeert de fiscus een onderneming?
 • Waarderen op basis van de Discounted CashFlow methode (DCF-methode) en de Adjusted Present Value-methode (APV-methode)
 • Wat is het verschil met andere waarderingsmethodes?
 • Een bedrijf fiscaal klaarmaken voor overdracht, hoe?
 • Reorganisatiefaciliteiten
 • Welke informatie is nodig en wat zijn de valuedrivers?
 • Overige aandachtspunten bij overdracht (niet fiscale.)

In de cursus worden diverse praktijkcasussen behandeld.

Docenten: drs. Bert Driessen & Peter van Mierlo RA RV

De oudedagsvoorzieningen van de dga: dat zijn er nog al wat!
Het klinkt tegenstrijdig, maar met de afschaffing per 1 april 2017 van het pensioen in eigen beheer heeft de dga er een oudedagsvoorziening bij gekregen, namelijk de oudedagsverplichting (ODV). En dit naast de al bestaande oudedagsvoorzieningen waar de gemiddelde dga veelal mee te maken krijgt.

Denk hierbij aan de oudedagsvoorzieningen bij de eigen bv, zoals:

 • winst- en o