Van woensdag 21 tot en met vrijdag 23 november 2018 vindt weer de door Full•Finance en Novak georganiseerde pe-meerdaagse plaats in Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten in Soesterberg.

De doelgroep

Deze meerdaagse is bedoeld voor accountants en fiscalisten. In een informele sfeer neemt u intensief en interactief deel aan een cursusprogramma dat u zelf kunt samenstellen. Zoals u van ons gewend bent, wordt er in kleine groepen gewerkt waardoor de kennisoverdracht bijzonder effectief is en er veel gelegenheid is om eigen casussen en vragen in te brengen of te stellen. Naast permanente educatie is dit dé mogelijkheid om collega’s te ontmoeten.

Het programma

U bepaalt zelf uw cursusprogramma aan de hand van de lijst met titels. Meer informatie over de afzonderlijke cursussen, locatie, kosten en aanmeldingsmogelijkheid treft u hier aan.

Woensdag 21 november 2018:
15.00 – 19.15 uur: cursus
19.30 uur – 21.00 uur diner (facultatief geen pe)

Donderdag 22 november 2018:
7.30 – 8.30 uur: ontbijt en ontvangst
8.30 – 12.45 uur: cursus
12.45 – 13.30 uur: lunch
13.30 – 17.45 uur: cursus
18.30 uur – 20.30 uur dinersessie

Vrijdag 23 november 2018:
7.30 – 8.30 uur: ontbijt en ontvangst
8.30 – 12.45 uur: cursus
12.45 – 13.30 uur: lunch
13.30 – 17.45 uur: cursus

Keuzeprogramma:

 

Dagdeel (*) Te kiezen titels
woensdag 21 november
15.00 uur – 19.15 uur
 • Belastingplan 2019
donderdag 22 november
8.30 uur – 12.45 uur
 • Belastingplan 2019
 • Actualiteiten loonbelasting & sociale verzekeringen
 • Marktontwikkelingen, opvolging en personeel binden, incl. fiscale aspecten van belonen
 • Actualiteiten accountancy – samenstelpraktijk
 • Het accountancy-pe-model 2019
donderdag 22 november
13.30 uur – 17.45 uur
 • Actualiteiten familierecht
 • Actualiteiten arbeidsrecht
 • Wwft
 • Nieuwe ontwikkelingen in de btw
 • Ondernemend adviseren. Zo maak je jouw klant blij!
donderdag 22 november
18.30 uur – 20.30 uur
 • Dinersessie
vrijdag 23 november
8.30 uur – 12.45 uur
 • Belastingplan 2019
 • Overdracht van het familiebedrijf (deel 1) (**)
 • Veel gemaakte fouten in de samenstelpraktijk
 • Ict-ontwikkelingen voor de accountancy
 • Data-analyse dichtbij
vrijdag 23 november
13.30 uur – 17.45 uur
 • Overdracht van het familiebedrijf (deel 2) (**)
 • Ondernemend adviseren. Zo maak je jouw klant blij!
 • Juridische aspecten van webwinkels en e-commerce
 • De oudedagsvoorzieningen van de dga: dat zijn er nogal wat!
 • Actualiteiten accountancy – samenstelpraktijk

(*)          Elke cursus wordt onderbroken door een pauze van 15 minuten.
(**)        Uitsluitend in combinatie te volgen (deel 1 én deel 2).

Kosten:

Cursuskosten
donderdag & vrijdag
Hotel- en cateringkosten donderdag & vrijdag (incl. overnachting)* Cursuskosten woensdag Hotel- en catering-
kosten
woensdag (incl. overnachting)
€ 1.645 (*1) € 285 (*2) € 350 (*1) € 165 (*2)

(*1) Novak-leden ontvangen 10% korting; Full•Finance-adviesabonnees 20% korting op de cursuskosten.
(*2) Indien u niet wilt overnachten, krijgt u € 60 korting op de hotel- en cateringkosten.

Alle genoemde bedragen zijn excl. btw.

Puntentoekenning:

Voor de cursussen tijdens de meerdaagse geldt het volgende:

 • NBA: de meerdaagse wordt door ons verzorgd als erkende pe-instelling. Voor woensdag (1 cursus), donderdag (2 cursussen en dinersessie) en vrijdag (2 cursussen) kunnen maximaal 22 pe-punten worden behaald. waarvan maximaal 20 pe onder de erkenning. De dinersessie valt niet onder de erkenning, maar kan wel op de pe-lijst in de categorie ‘niet-erkende cursus’ worden opgenomen.
 • Pe-punten RB: in aanvraag.

Korte inhoud van de cursussen

 1. Belastingplan 2019

Door het volgen van de cursus ‘Belastingplan 2019’ bent u volledig op de hoogte van de fiscale wijzigingen in het jaar 2019 en de gevolgen daarvan voor uw klanten.

De cursus gaat in op de wijzigingen die voortvloeien uit de Fiscale Verzamelwet en het Belastingplan 2019 en de amendementen die daarop worden ingediend. Afhankelijk van de omvang van het plan wordt de cursus aangevuld met relevante ontwikkelingen en uitspraken in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.

Docent: drs. Bert Driessen of mr. Sandra Twigt RB

 1. Actualiteiten loonbelasting & sociale verzekeringen

In deze actualiteitencursus komen de eerste ervaringen m.b.t. LIV/LKV aan de orde; er blijken onduidelijkheden te zijn waardoor werkgevers wellicht niet optimaal profiteren van deze nieuwe kortingen.

Ook de 30%-regeling wordt behandeld: er staat een wijziging op stapel die grote gevolgen voor de loon- en inkomstenbelasting heeft, en in de praktijk blijkt de regeling aandacht te behoeven.

Op het programma staan ook de evaluatie van de WKR, de aanpassingen die (waarschijnlijk) zullen volgen en de stand van zaken m.b.t incidentele beloningen. Daarnaast zal stil worden gestaan bij de premieheffing en met name (de toekomst van) de sectorindeling en de hoog/laag sectorpremie voor bepaalde branches. Uiteraard komen ontwikkelingen ten aanzien van de inhuur van zzp’ers, kwesties rondom de dga, de op Prinsjesdag aangekondigde voorstellen en actuele rechtspraak aan bod.

Docent: mr. Mirjam van de Langerijt

 1. Marktontwikkelingen, opvolging en personeel binden, incl. fiscale aspecten van belonen

Krapte op de arbeidsmarkt, een afnemende belangstelling onder (jonge) accountants om toe te treden, een afname van het aantal AA-accountants, generatieverschillen, goodwillontwikkelingen. Een aantal ontwikkelingen in en om de accountancymarkt maakt dat u niet alleen ín maar ook áán uw kantoor moet werken.

Op donderdagmorgen gaan we met u in op de volgende onderwerpen en vragen.

 • Wat zijn de ontwikkelingen in markt?
 • Wat zijn de ontwikkelingen in de fusie- en overnamemarkt en goodwill en wat betekent dat voor uw kantoor?
 • Als (ook) u met uw kantoor geen nieuwe toetreders kunt vinden: welke mogelijkheden zijn er dan voor uw kantoor en voor u persoonlijk dan wél, en hoe kunt u daarop ‘voorsorteren’? Is het klassieke partnermodel houdbaar of past een andere besturings- en organisatievorm beter bij de toekomst van accountantskantoren? Hoe ziet dat er dan uit en wat betekent dat voor ieders rol en (onderlinge) beoordeling?
 • Met welke ondernemingsrechtaspecten in combinatie met fiscaliteit moet u rekening houden (loonbelasting, vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting) en welke aandachtspunten zijn er t.a.v. de verzekeringsplicht dga’s?
 • Hoe bindt en boeit u medewerkers en welke generatieverschillen en daarmee samenhangende motivatiefactoren zijn dan van belang? Hoe kunt u daarop inspelen?
 • Financieel binden van medewerkers door winstdeling, bonus, aandelen en certificaten: wat zijn voor- en nadelen van deze vormen en wat kunt u in uw kantoor het beste toepassen en hoe kunt u daarbij gebruikmaken van de werkkostenregeling?
 • Wat zijn de fiscale consequenties van deze (nieuwe) vormen van belonen? We zetten de voor- en nadelen voor werkgever én werknemer op een rij.
 • Aandelen en certificaten voor personeel: Met welke ondernemingsrechtaspecten en fiscaliteit (loonbelasting, vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting) moet u rekening houden? En wat zijn aandachtspunten voor de verzekeringsplicht dga’s?

Docenten: ir. Tonny Dirkx en drs. A. Klumpenaar RB

 1. Actualiteiten accountancy – samenstelpraktijk

Alle relevante wijzigingen in de vaktechniek accountancy worden besproken. De cursus is gericht op de mkb-samenstelpraktijk. Hierbij komt ook NOCLAR aan bod. Als er vaktechnische onderwerpen zijn die u graag opgenomen ziet in de cursus, kunt u dat voor 1 november doorgeven. Sico zal dan in overleg met u beoordelen of die onderwerpen geschikt zijn.

Docent: Sico Jurrius RA

 1. Het accountancy-pe-model 2019

Het pe-model voor de accountant gaat op de schop per 1 januari 2019. Jurroen Cluitmans neemt u mee in de wijzigingen, de overgangsperiode en het nieuwe model. Aan het eind van de middag bent u helemaal gereed voor het pe-model 2019.

 • De ontwikkelingen in het pe-model
 • De mogelijkheden om invulling aan pe te geven in de komende driejaarsperiode
 • Het opstellen van een persoonlijk pe-plan
 • Het verantwoorden van de uitgevoerde pe-activiteiten.

Werkwijze: Na een introductie gaat u zelf aan de slag met uw pe-plan voor het komende jaar.

U stelt leerdoelen vast en beschrijft hoe u deze leerdoelen gaat bereiken. Na afloop van de workshop gaat u naar huis met een plan dat u het komende jaar kunt gaan uitvoeren.

Docent: drs. Jurroen Cluitmans

 1. Actualiteiten familierecht

Mr. Nynke de Witte, als advocaat verbonden aan Douwes + Partners Advocaten en gespecialiseerd in het familierecht, gaat in op de actuele zaken rondom familierecht en de rechtspraak voor de dagelijkse praktijk.

Docent: mr. Nynke de Witte

 1. Actualiteiten arbeidsrecht

Leónie gaat in op de actualiteiten (o.a. zzp, wetsvoorstel en WAB) en neemt tevens de AVG in combinatie met personeel met u door aan de hand van rechtspraak en voorbeelden. Daarnaast zal ze in een casus op interactieve wijze de meest opvallende jurisprudentie in 2018 met u bespreken.

Docent: mr. Leónie van Meggelen

 1. Wwft

De nieuwe Wwft is recent door de Eerste Kamer behandeld en goedgekeurd. De wetgeving zal ingaan en zal ook impact hebben op de mkb-accountantspraktijk. Gert zal zorgen dat uw kennis op dit terrein weer actueel is en gaat op praktische wijze met u doornemen hoe u als accountant met de nieuwe wet kunt omgaan.

Docent: Gert van den Brink AA

 1. Nieuwe ontwikkelingen in de btw

Ook dit jaar zijn er weer wijzigingen in de btw. Tijdens deze cursus wordt u bijgepraat over alle belangrijke ontwikkelingen, zodat u na het volgen van de cursus weer volledig up-to-date bent.

Onderwerpen die onder meer aan de orde komen zijn:

 • belangrijke rechtspraak over het btw-ondernemerschap
 • aandachtspunten btw-internationaal
 • wijzigingen in de toepassing van het hoge en lage btw-tarief
 • laatste nieuws over de reikwijdte van diverse btw-vrijstellingen
 • overige actualiteiten.

Indien u zelf btw-vraagstukken hebt, kunt u deze uiteraard aan de orde stellen.

Docent: mr. Katelijne tn Thije

 1. Ondernemend adviseren. Zo maak je jouw klant blij!

Als accountant wil je graag toegevoegde waarde leveren aan je klant. Dat doe je onder andere door met de klant het gesprek aan te gaan over zijn onderneming. Maar welke onderwerpen moet je ter sprake brengen en wanneer raak je nu de snaar bij de klant dat hij echt enthousiast wordt over jouw advies.

Tijdens de cursus Ondernemend Adviseren krijg je hiervoor handvatten aangereikt. Na afloop heb je voldoende bagage om het gesprek met jouw klant zodanig vorm te geven dat hij na afloop aangeeft blij te zijn met jouw advies. Aan de orde komen onder andere:

 • Ken je klant
 • Welke thema’s en onderwerpen houden jouw klant nu bezig?
 • Op welk advies zit een klant wel te wachten en wat vindt hij niet (meer) interessant?
 • Datagedreven adviseren; hoe doe je dat?
 • Hoe verkoop je jouw advies?
 • Waar wordt jouw klant nu echt blij van?

Docent: Jan Wietsma AA

 1. Veel gemaakte fouten in de samenstelpraktijk

Onderwerpen die onder meer aan de orde komen zijn:

 • Algemene regelgeving bij samenstellen en VGBA (praktische zaken uit VGBA)
 • Algemene regels externe verslaggeving
 • Stichtingen en verenigingen
 • Besluit actuele waarde
 • Verwerking intercompanytransacties
 • Waardering eerste deelneming
 • Herwaardering bij deelnemingen
 • Handreiking 1136 Standaard 4410

Docent: Boudewijn de Kock AA

 1. Overdracht van het familiebedrijf

Let op: deze cursus bestaat uit 2 dagdelen

In deze cursus van twee dagdelen gaan Peter van Mierlo en fiscalist Bert Driessen in op de aspecten waar u bij overdracht van het familiebedrijf tegenaan loopt.

Een aantal onderwerpen die zij zullen behandelen:

 • Overzicht fiscale faciliteiten
 • Hoe waardeert de fiscus een onderneming?
 • Waarderen op basis van de Discounted CashFlow methode (DCF-methode) en de Adjusted Present Value-methode (APV-methode)
 • Wat is het verschil met andere waarderingsmethodes?
 • Hoe maak ik een bedrijf fiscaal klaar voor overdracht?
 • Reorganisatiefaciliteiten
 • Welke informatie is nodig en wat zijn de valuedrivers?
 • Overige aandachtspunten bij overdracht (niet fiscale).

In de cursus worden diverse praktijkcasussen behandeld.

Docenten: drs. Bert Driessen en Peter van Mierlo RA RV

 1. Ict-ontwikkelingen voor de accountancy

SBR, digitaal factureren, de ‘Cloud’, SaaS, hosting, portals, elektronische dossiervorming, tablets en andere nieuwe tools, online dienstverlening enz.: ict-ontwikkelingen waarover u ook in de accountancyvakbladen regelmatig iets tegenkomt.

Maar wat houdt het nu precies in? Wat kunt u ermee binnen uw kantoor? Wat zijn de hypes en wat is ‘bewezen’ technologie? Allemaal vragen waarop we in deze cursus antwoord geven.

Als (ict-)trendwatcher binnen de accountancy kunnen wij de ict-trends vertalen naar de toepassingsmogelijkheden voor uw praktijk. Wij laten u zien hoe u processen efficiënter kunt inrichten, dan wel hoe u de concurrentie een stap voorblijft.

Docent: Arjan Gelderblom

 1. Data-analyse dichtbij

Als accountants hebben we de beschikking over veel data, maar zijn wij ook in staat om hier informatie van te maken?

Naast een stuk ‘basiskennis’ over data-analyse en het ontsluiten van data gaan we praktisch aan de slag met Excel (draaitabellen, filtering), auditfiles en Power BI. Ook staan we stil bij de vraag of en in hoeverre de sbr-rapportages die wij maken als publicatiejaarrekening of aangifte (her)bruikbaar zijn.

Na het volgen van deze cursus kunt u een (betere) inschatting maken hoe dichtbij data-analyse is voor uw kantoor.

Docent: Martijn Kriek AA RA

 1. Juridische aspecten van webwinkels en e-commerce

Alle relevante juridische aspecten rondom het starten en inrichten van een webshop worden behandeld. In het bijzonder wordt er aandacht besteed aan de verschillende regelgeving bij zaken doen met consumenten of bedrijven, een goed gebruik van algemene voorwaarden, het belang van een correcte opdrachtbevestiging en (problemen met) inning van de betaling.

Docent: mr. Rosanne de Groot

 1. De oudedagsvoorzieningen van de dga: dat zijn er nogal wat!

Het klinkt tegenstrijdig, maar met de afschaffing per 1 april 2017 van het pensioen in eigen beheer heeft de dga er een oudedagsvoorziening bij gekregen, namelijk de oudedagsverplichting (ODV). En dit naast de al bestaande oudedagsvoorzieningen waar de gemiddelde dga veelal mee te maken krijgt.

Denk hierbij aan de oudedagsvoorzieningen bij de eigen bv, zoals:

 • winst- en oudedagslijfrenten (zowel oudregimewinst en FOR-stamrechten als onder het huidige Brede Herwaarderingsregime)
 • ‘goudenhanddruk’- stamrechten

Ook kunt u denken aan ‘oudjes’, zoals:

 • lijfrentepolissen (premie of koopsom)
 • saldo-lijfrenten

En natuurlijk de extern ondergebrachte voorzieningen, zoals:

 • lijfrentepolissen bij verzekeraars (zowel oud- als Brede Herwaarderingsregime)
 • lijfrentebankspaarproducten (vanaf 2006)

Al deze oudedagsvoorzieningen kennen hun eigen voorwaarden, maar ook hun eigen sanctiebepalingen als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan.

In de cursus worden al deze oudedagsvoorzieningen aan de hand van praktijkvoorbeelden besproken, waarbij onder meer de volgende punten aan bod komen:

 • uitkeringsmogelijkheden:
  • levenslang of tijdelijk
  • wel of niet overgang op de partner
  • is de ingangsdatum een vrije keuze?
  • uitkering in één keer?
  • gelijkblijvende of een variabele uitkering?
  • bij overlijden
 • omzetting:
  • van pensioen in eigen beheer naar ODV
  • van ODV naar lijfrente(banksparen).
 • overdracht:
  • naar een andere bv
  • naar een verzekeraar of naar banksparen
  • fiscale gevolgen voor de waardering van de oudedagsvoorziening
 • onderdekking in de bv/opheffen van de bv:
  • is de niet uitbetaalde uitkering altijd belast, en zo ja, voor welke waarde dan?
  • kan ik afzien van de oudedagsvoorziening?
  • kan ik de bv vervolgens liquideren?

En wat zijn de fiscale gevolgen in de (relevante) situaties voor de waardering van de oudedagsvoorziening?

Docent: Rob Lendering RB

Inschrijfformulier meerdaagse november 2018

De meerdaagse valt onder de gecertificeerde pe van de NBA. U bepaalt zelf uw cursusprogramma aan de hand van de lijst met titels.
 • Ik schrijf mij graag in voor de onderstaande cursussen en eventuele overnachtingen:  Deze zijn te vinden op https://www.fullfinance.nl/privacyverklaring