Van woensdag 26 tot en met vrijdag 28 juni 2019 vindt weer de door Full•Finance en Novak georganiseerde pe-meerdaagse plaats in Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten in Soesterberg.

De doelgroep

Deze meerdaagse is bedoeld voor accountants en fiscalisten. In een informele sfeer neemt u intensief en interactief deel aan een cursusprogramma dat u zelf kunt samenstellen. Zoals u van ons gewend bent, wordt er in kleine groepen gewerkt waardoor de kennisoverdracht bijzonder effectief is en er veel gelegenheid is om eigen casussen en vragen in te brengen of te stellen. Naast permanente educatie is dit dé mogelijkheid om collega’s te ontmoeten.

Het programma

U bepaalt zelf uw cursusprogramma aan de hand van de lijst met titels. Meer informatie over de afzonderlijke cursussen, locatie, kosten en aanmeldingsmogelijkheid treft u hier aan.

Woensdag 26 juni 2019:

 • 12.30 uur – 19.30 uur: Frauderisicofactoren in de praktijk
 • 19.30 uur – 21.00 uur: diner

Donderdag 27 juni 2019:

 • 7.30 – 8.30 uur: ontbijt en ontvangst
 • 8.30 – 12.45 uur: cursus
 • 12.45 – 13.30 uur: lunch
 • 13.30 – 17.45 uur: cursus
 • 18.30 – 20.30 uur: dinersessie

Vrijdag 28 juni 2019:

 • 7.30 – 8.30 uur: ontbijt en ontvangst
 • 8.30 – 12.45 uur: cursus
 • 12.45 – 13.30 uur: lunch
 • 13.30 – 17.45 uur: cursus

Keuzeprogramma:

Dagdeel (*) Te kiezen titels
woensdag 26 juni 12.30 – 19.30 uur
 • Frauderisicofactoren in de praktijk
donderdag 27 juni 8.30 – 12.45 uur
 • Frauderisicofactoren in de praktijk (deel 1)
 • Fiscale actualiteiten
donderdag 27 juni 13.30 – 17.45 uur
 • Frauderisicofactoren in de praktijk (deel 2), aansluitend kunt u volgen:
 • (vanaf 15.45 uur) Actuele ontwikkelingen in het beroep
 • Ict-ontwikkelingen voor de accountancy
donderdag 27 juni
18.30 – 20.30 uur
 • Dinersessie
vrijdag 28 juni
8.30 – 12.45 uur
 • Fiscale actualiteiten
 • Wet Arbeidsmarkt in Balans en actualiteiten arbeidsrecht
 • De meest voorkomende fouten bij verslaglegging samenstellen en actualiteiten accountancy
vrijdag 28 juni
13.30 – 17.45 uur
 • Wwft
 • Ontwikkelingen in de btw 2019/2020
 • De oudedagsvoorzieningen van de dga: dat zijn er nogal wat!

Kosten:

Cursuskosten donderdag & vrijdag Hotel- en cateringkosten donderdag & vrijdag (incl. overnachting)* Cursuskosten woensdag Hotel- en catering- kosten woensdag (incl. overnachting)
€ 1.645 (*1) € 285 (*2) € 450 (*1) € 165 (*2)

(*1) Novak-leden ontvangen 10% korting; Full•Finance-adviesabonnees 20% korting op de cursuskosten.
(*2) Indien u niet wilt overnachten, krijgt u € 60 korting op de hotel- en cateringkosten.

Alle genoemde prijzen zijn excl. btw.

Puntentoekenning:

Voor de cursussen tijdens de meerdaagse geldt het volgende:

 • NBA: de meerdaagse wordt door ons verzorgd als erkende pe-instelling. Voor woensdag (1 cursus), donderdag (2 cursussen en dinersessie) en vrijdag (2 cursussen) kunnen maximaal 24 pe-punten worden behaald. waarvan maximaal 22 pe onder de erkenning. De dinersessie valt niet onder de erkenning, maar kan wel op de pe-lijst in de categorie ‘niet-erkende cursus’ worden opgenomen.
 • Pe-punten RB: De cursussen “Fiscale actualiteiten” en”Ontwikkelingen in de btw 2019/2020″: ieder 4 pe-punten fiscaal; “Frauderisicofactoren in de praktijk’: 6 pe-punten niet-fiscaal; “Actuele ontwikkelingen in het beroep”: 2 pe-punten niet-fiscaal; overige cursussen: 4 pe-punten niet-fiscaal

Locatie:
Kontakt der Kontinenten, Amersfoortseweg 20, 3769 AS  Soesterberg.

Korte inhoud van de cursussen

Frauderisicofactoren in de praktijk
In 2017 gold voor de openbaar accountants die werkzaamheden verrichten voor de (vrijwillige)controle van de jaarrekening de verplichting om een training Frauderisicofactoren te volgen. De
NBA heeft voor 2019 de training ‘Frauderisicofactoren in de praktijk’ verplicht voor alle andere
accountants. Een belangrijke overweging hierbij is de verantwoordelijkheid van alle accountants
in de financiële keten voor het signaleren van fraude en het zo nodig opvolging geven daaraan.

Let op: deze training ‘Frauderisicofactoren in de praktijk’ is alleen voor openbaar accountants.
De training bestaat uit een theoriedeel van 2 pe-uren en een vaardigheidsdeel van 4 pe-uren.

Docenten: ir. Tonny Dirkx en drs. Leantine Wolffensperger RA

Fiscale actualiteiten
Welke belangrijke fiscale ontwikkelingen spelen op dit moment een rol? Wat zijn de belangrijkste
uitspraken ten behoeve van uw advisering naar de klant? Welke lopende wetsvoorstellen moet u
eigenlijk nu al in uw advisering meenemen? In de cursus Fiscale actualiteiten komen talloze
recente ontwikkelingen aan bod. Jurisprudentie wordt in een breder kader geplaatst zodat u
daarmee aan de slag kunt bij de advisering.

Docent: drs. Bert Driesen

Actuele ontwikkelingen in het beroep
Tijdens deze sessie zal Jan Wietsma u bijpraten over actuele ontwikkelingen in
het accountantsberoep met betrekking tot de mkb-praktijk. Hij zal aandacht besteden aan:

 1. Ontwikkelingen die de mkb-ondernemer raken en kansen bieden voor de
  accountantspraktijk
 2. De impact van #Accountech voor het mkb-kantoor
 3. Interne organisatieperikelen waar veel mkb-kantoren momenteel mee te maken hebben.

Docent: Jan Wietsma AA

Ict-ontwikkelingen voor de accountancy
SBR, digitaal factureren, de ‘Cloud’, SaaS, hosting, portals, elektronische dossiervorming, tablets
en andere nieuwe tools, online-dienstverlening enz.: ict-ontwikkelingen waarover u ook in de
accountancyvakbladen regelmatig iets tegenkomt.

Maar wat houdt het nu precies in? Wat kunt u ermee binnen uw kantoor? Wat zijn de hypes en
wat is ‘bewezen’ technologie? Allemaal vragen waarop we in deze cursus antwoord geven.
Als (ict-)trendwatcher binnen de accountancy kunnen wij de ict-trends vertalen naar de
toepassingsmogelijkheden voor uw praktijk. Wij laten u zien hoe u processen efficiënter kunt
inrichten, dan wel hoe u de concurrentie een stap voorblijft.

Docent: Arjan Gelderblom

Wet Arbeidsmarkt in Balans en actualiteiten arbeidsrecht
Na a.s. 1 januari wordt de Wet Arbeidsmarkt in Balans van kracht. Voor u als
accountant/eigenaar twee maal van belang. Niet alleen voor uw eigen rol als werkgever verandert
er het nodige, maar ook in uw functie als vertrouwenspersoon van de klant zult u met vragen in
aanraking komen. Daarnaast wordt er uiteraard aandacht besteed aan de belangrijkste
ontwikkelingen in de regelgeving en komt rechtspraak voor de werkgever aan de orde.

Docent: mr. Leónie van Meggelen

De meest voorkomende fouten bij verslaglegging samenstellen en actualiteiten accountancy (deel 2)
Volgend op het succesvolle deel 1, nu deel 2.
Inhoud:

 1. Resultaten Raad voor Toezicht 2017
 2. Algemene regelgeving bij samenstellen en VGBA (praktische zaken uit VGBA)
 3. Algemene regels externe verslaggeving
 4. Stichtingen en verenigingen
 5. Besluit actuele waarde
 6. Verwerking intercompany-transacties
 7. Waardering eerste deelneming
 8. Herwaardering bij deelnemingen
 9. Aandachtspunten typologieën.

Docent: Boudewijn de Kock AA

Wwft
Uiteraard komt de aangepaste wet aan de orde. Daarnaast worden in deze cursus de
belangrijkste begrippen uit de wetgeving opnieuw uitgelegd en de wijzigingen van de afgelopen
jaren nog eens samengevat. Ook recente jurisprudentie wordt meegenomen en
praktijkvoorbeelden komen ook aan de orde.

Docent: Gert van den Brink AA

Ontwikkelingen in de btw 2019/2020
Ook dit jaar verandert er weer het nodige op het gebied van de btw. Om te voorkomen dat u het
laatste nieuws mist, heeft onze btw-specialist mr. Katelijne ten Thije een training ontwikkeld
waarin de actuele relevante btw-ontwikkelingen worden behandeld. Tijdens deze training zal niet
alleen aandacht worden besteed aan de ontwikkelingen in 2019, maar ook aan een aantal
belangrijke btw-wijzigingen in 2020 waarvoor al in 2019 actie zal zijn vereist.

Onderwerpen die onder meer aan de orde komen zijn:

 • Ondernemerschap met KOR en wijziging per 1-1-2020 naar omzetgerelateerde vrijstelling
 • Aandachtspunten btw-internationaal met EU-voorstel “quick-fixes” per 1-1-2020 en gevolgen
  Brexit
 • Btw-tarief hoog/laag en samengestelde prestaties
 • Aandachtpunten diverse vrijstellingen en aftrek voorbelasting
 • Overige actualiteiten.

Docent: mr. Katelijne ten Thije

Inschrijfformulier meerdaagse juni 2019

De meerdaagse valt onder de gecertificeerde pe van de NBA. U bepaalt zelf uw cursusprogramma aan de hand van de lijst met titels.
 • Ik schrijf mij graag in voor de onderstaande cursussen, overnachtingen en dinersessie: