Full•Finance geaccrediteerd voor ‘Frauderisicofactoren in de praktijk’
data-analyse

Het NBA-bestuur heeft voor dit jaar het pe-onderwerp ‘Fraude’ verplicht gesteld voor o.a. de doelgroep Openbaar accountants.

Full Finance is inmiddels geaccrediteerd. Zie: https://www.nba.nl/kwaliteitsbevordering/permanente-educatie/verplicht-pe-onderwerp-2019-fraude/

De training bestaat uit een theoriedeel van 2 pe-uren en een vaardigheidsdeel van 4 pe-uren en gaat vooral in op het signaleren van frauderisicofactoren.

We hebben een interactief programma ontwikkeld met onder andere een dilemmaquiz. We gebruiken veel praktijkvoorbeelden en – casuïstiek. Uiteraard is er gelegenheid uw eigen vragen en cases in te brengen.

We bieden de cursus in-house én als open inschrijving aan. De data van de open inschrijving vindt u elders op onze website.

Heeft u belangstelling voor het volgen van deze cursus, neem dan contact op met Marcel Maassen. We bespreken graag de (in-house) mogelijkheden.

Overigens: degenen die in 2017 hebben deelgenomen aan de verplichte training Frauderisicofactoren zijn uitgezonderd van de verplichting.