De geslaagden waren afkomstig uit alle delen van Nederland: van de kop van Noord-Holland tot Twente en van Groningen tot oostelijk Brabant. Twee jaar lang zijn de studenten elke lesdag op vrijdag naar Utrecht gereisd voor hun opleiding.

Een aantal geslaagden is gestart met hun praktijkopleiding en sommigen gaan al bijna naar hun laatste jaar. Dit betekent dat zij zich over een jaar in het register als AA kunnen inschrijven. Veel van die studenten zitten ook nog regelmatig bij docenten van Full•Finance in de les: niet meer voor de theoretische opleiding, maar voor de begeleidingsdagen in het kader van de praktijkopleiding.

Mede namens alle docenten en andere betrokkenen, feliciteren we de geslaagden nogmaals met het behalen van hun theoretisch getuigschrift.