Commissie Eindtermen Accountantsopleiding verleent Full•Finance Opleidingen aanwijzing voor onbepaalde duur
post-hbo-aa-opleiding

De opleiding postbachelor AA Accountancy-mkb van Full•Finance Opleidingen is door de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) voor onbepaalde duur aangewezen. De opleiding is door de CEA ingedeeld in de toezichtcategorie “normaal toezicht” wat wil zeggen dat de opleiding voldoet aan alle criteria van het toezichtkader en dat CEA het gefundeerde vertrouwen heeft dat de opleiding de eindtermen borgt.

Full•Finance Opleidingen is in 2016 gestart met de postbachelor AA Accountancy-mkb. De opleiding wordt verzorgd in Utrecht door docenten die veelal ook als consultant bij Full•Finance werkzaam zijn. Over de docenten schrijft CEA in haar besluit: “Het onderwijs wordt door competente docenten verzorgd die beschikken over actuele vakkennis en uitgebreide praktijkervaring. (…) Hierdoor brengen de docenten van uw opleiding de praktijk ook naar de theoretische opleiding.”

Voor Full•Finance is de kwaliteit van de opleiding belangrijker dan de kwantiteit. Full•Finance Opleidingen is dan ook blij dat CEA constateert: “De opleiding investeert in de ontwikkeling en instandhouding van een kwaliteitscultuur.” Ook constateert CEA dat de ‘toon aan de top’ gericht is op het vergroten en in stand houden van kwalititeitsbewustzijn en kwaliteitshandelen.